Về chúng tôi

VỀ CHÚNG TÔI

Là một trong những công ty tư vấn, môi giới Bất động sản hàng đầu tại khu vực Đà Nẵng  Quảng Nam. Với nền tảng là công nghệ cùng với mối quan hệ rộng trong lĩnh vực bất động sản. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất với giá cả tốt nhất, lấy lợi ích của khách hàng làm thước đo cho sự thành công của công ty. 

Định hướng của B.A.P Real Estate, là trở thành một trong những công ty tư vấn, môi giới đầu tư bất động sản hàng đầu tại Đà Nẵng – Quảng Nam và dần dần từng bước tiến tới việc trờ thành Công ty Đầu tư trong tương lai. 

 

BAN LÃNH ĐẠO

NGuyễn ĐĂng Bình

Giám đốc điều hành của B.A.P

Trần Tiến Dũng

Phó giám đốc công ty

 

Phan Xuân Nam

Trưởng phòng hành chính nhân sự

NGUYỄN ĐỨC CẨN

Trưởng phòng kinh doanh

 

Contact us

110 tầng 2 - 30 tháng 4 - Hải Châu - Đà Nẵng

0905 688 407

binhanphuc.real@gmail.com